รู้หรือไม่ ? แค่เปลียน 5 สิ่งนี้ ก็ช่วยคืนสมรรถนะรถให้ดีขึ้นได้

1. กรองอากาศ 
กรองอากาศทำหน้าที่ปกป้องสิ่งแปลกปลอมตอนที่เครื่องยนต์ดูดอากาศผ่านท่อไอดี หากกรองอากาศสกปรก อากาศที่จะผ่านเข้าเครื่องได้ก็มีน้อยลงทำให้รถยนต์ทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ

2. หัวเทียน 
ทำหน้าที่จุดระเบิดในกระบอกสูบ หากเสื่อมประสิทธิภาพลง ทำให้การจุดระเบิดในกระบอกสูบทำได้ไม่เต็มที่ ส่งผลให้รถอืด กำลังตก เครื่องยนต์สั่น ตามคำแนะนำในคู่มือรถยนต์อยู่ที่ประมาณ 20,000-40,000 กม.

3. คอยล์จุดระเบิด 
คอยล์จุดระเบิดก็ทำหน้าที่ส่งไฟให้หัวเทียน ไปจุดระเบิด และเช่นกันหากเสื่อมลง ทำงานจ่ายไฟไม่เต็มที่ ส่งผลให้รถอืด กำลังตก เครื่องยนต์สั่นและถ้าอาการหนัก ๆ หน่อย ส่วนใหญ่จะมีไฟเอนจินโชว์มาแจ้งเตือนบอก

4. กรองน้ำมันเชื้อเพลิง 
ทำหน้าที่กรองสิ่งแปลกปลอมในน้ำมันเชื้อเพลิง และเช่นกันหากนานวันเข้ากรองก็เริ่มสกปรกมาก การไหลของน้ำมันไม่สะดวก รถจะวิ่งอืด กำลังหาย และมีอาการสตาร์ทติดยาก

5. น้ำมันเครื่องและกรองน้ำมันเครื่อง 
น้ำมันเครื่องทำหน้าที่หล่อลื่นภายในเครื่องยนต์ ปกป้องชิ้นส่วนต่าง ๆ ภายใน เมื่อใช้ไปสักพักจะมีความหนืดมากขึ้นความใสหายไป เพราะจากการเสียดสีภายในเครื่องยนต์จะมีอณูที่เกิดจากการเสียดสี เจอความร้อนเรื่อยๆ น้ำมันเสื่อมสภาพ และเมื่อหนืดมากขึ้นก็ส่งให้กำลังรถยนต์ตกลง

หรือแวะเข้ามาตรวจเช็กสภาพฟรี 30 รายการ กับโปรแกรม CLIK CARE ที่ ออโตคลิก กันได้แล้ววันนี้

ออโตคลิก เปิดบริการทุกวัน จันทร์ - อาทิตย์ เวลา 8.00 - 19.00 น.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *