ฟิตต่อเนื่องสุดคุ้ม! กับโปรเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง เริ่มต้น 699.-*

เปลี่ยนน้ำมันเครื่องเบนซิน เกรด 10,000 กม. พร้อมไส้กรองและแหวนรอง สุดคุ้มที่ออโตคลิก!

  • เครื่องยนต์เบนซิน เริ่มต้น 699.-*
  • เครื่องยนต์ดีเซล เริ่มต้น 899.-*

ระยะเวลาโปรโมชั่น 1 - 30 มิถุนายน 2565

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด / (เฉพาะที่ยี่ห้อที่ร่วมรายการ) / หากปริมาณน้ำมันเครื่องที่ใช้ เกินกว่าปริมาณที่กำหนดข้างต้น ลูกค้าจะต้องชำระเงินของน้ำมันเครื่องส่วนต่างเต็มจำนวน

Leave a Reply

Your email address will not be published.