Description

BRIDGESTONE ECOPIA EP300

วิวัฒนาการล่าสุดของยาง ECOPIA EP300 กับเทคโนโลยี Nano Pro-Tech TM เพื่ออายุการใช้งานที่นานกว่า การขับขี่ที่สบายกว่า พร้อมทั้งความสามารถในการช่วยประหยัดน้ำมัน

ยาง ECOPIA EP300 มีครบทุกความต้องการของคุณ ให้คุณมั่นใจได้ในการขับขี่อย่างเต็มประสิทธิภาพ เปลี่ยนยางทั้งที ต้องดีกว่าเดิม