Description

 

DUNLOP PT3

ยางสำหรับรถนั่งอเนกประสงค์ (SUV) ถูกออกแบบผสมผสานกันอย่างลงตัว ทั้งประสิทธิภาพในการขับขี่ และการรักษาสิ่งแวดล้อม จนรู้สึกสนุกเพลิดเพลินขณะขับขี่ FUN TO DRIVE

Additional information
Brand

Width

Ratio

Diameter