Description

 

CALTEX Havoline ATF-J (สังเคราะห์แท้) ขนาด 4 ลิตร

 

น้ำมันเกียร์ออโตเมติกเอนกประสงค์คุณภาพสูง พัฒนาจากน้ำมันพื้นฐานบริสุทธิ์สูง ที่ให้การปกป้องเครื่องยนต์ จากปฏิกิริยาออกซิเดชั่นอย่างเหนือชั้น เหมาะอย่างยิ่งกับระบบเกียร์ออโตเมติกของรถญี่ปุ่น และรถยนต์ที่ต้องการมาตรฐาน Toyota Type T IU, Honda ATF-Z1, Mitsubishi Diamond SP III, Nissan Matic J , Mazda ATF M5, Subaru ATF และยิ่งเหมาะสำหรับเกียร์ออโตเมติกที่ใช้มาตรฐาน DEXRON-III หรือ MERCON อีกด้วย

 

Additional information
Engine Fluid Type

Gear Oil