Description

 

GS Battery LBN3-MF 60 amp (แบบไม่เติมน้ำกลั่น)

 

แบตเตอรี่พร้อมใช้ มั่นใจไม่ต้องดูแล

กำลังไฟสตาร์ทสูง

พร้อมใช้งานได้ทันที

ไม่ต้องดูแลน้ำกลั่นตลอดอายุการใช้งาน

กรณีใช้งานหนักควรดูแลน้ำกลั่นตลอดอายุทุกๆ 1 เดือน

 

รุ่นรถที่สามารถใช้ได้

BT50 / นิว เรนเจอร์ / นิว โฟกัส / เอเวอร์เรส

Additional information
AH. / Amp

60

CCA

590